Horarios de docencia - Facultade de Química

Horarios de docencia (Curso 2017-2018)

GRAO EN QUÍMICA

Primeiro curso

Segundo curso

Terceiro curso

Cuarto curso

MESTRADOS

Ciencia e Tecnoloxía de Conservación de Produtos da Pesca

Investigación Química e Química Industrial

Química Teórica e Modelización Computacional

________________________________________________________________________________________________________________________