Persoal de Administración e Servizos

Nesta páxina inclúese a información de contacto do Persoal de Administración e Servizos que traballa na Facultade de Química e no Edificio de Ciencias Experimentais.

 

SERVIZO
NOME CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO

Administración do Decanato Facultade de Química

Ana Mosquera Nartallo

decanatoquimica@uvigo.es

986812696
       
Conserxería
Facultade de Química
Nieves Ballesteros Gestido
cxccmb@uvigo.es

986813500

FAX: 986813484

       
Técnicos/as de Laboratorio Facultade de Química
     
Depto. Química Analítica José Lamas Alvariño

pplamas@uvigo.es

986813766
Depto. Química Física Margarita Turnes Negreira

margat@uvigo.es

986813743
Depto. Química Inorgánica Belén Caride Iglesias

bcaride@uvigo.es

986813728
986813723
Depto. Química Orgánica Cándida Barreiro Castro

ccastro@uvigo.es

986813709
986813721
       
       
ADMINISTRADORA DE CENTRO
CC. EXPERIMENTAIS
María Fariza Nóvoa

acfcv@uvigo.es

986813900
       

ÁREA ACADÉMICA
CC. EXPERIMENTAIS


Xefa da Área de Estudos de Grao Isabel Caride Fernández

secfcv@uvigo.es

areagraocc@uvigo.es

986813594
Xefe de Negociado de Estudos de Grao
Guadalupe Rodríguez Montes

secretaria@uvigo.es

986812555
Posto Base

Sara Fernández Álvarez

secretaria@uvigo.es 986812555
Xefe de Área de Estudos de Mestrado
Benedicta Expósito Gonzálex

areaposgraocc@uvigo.es

986812532
Xefa do Negociado de Estudos de Mestrado

Gloria Vázquez Estévez

negociadoposgraocc@uvigo.es 986812557
       
ÁREA DE APOIO Á XESTIÓN DE CENTROS E DEPARTAMENTOS
CC.EXPERIMENTAIS
 

 


Xefa da Área María Esther Jorge Correa

areadepartamentos_ciencias@uvigo.es

986812667
Xefa de Negociado
Olimpia Álvarez Castro

departamentos_ciencias@uvigo.es

986812665
Xefa de Negociado

María Calle Sierra

departamentos_ciencias@uvigo.es 986812684
Xefa de Negociado Mª Luz Pereira Moreira

departamentos_ciencias@uvigo.es

986812666
Xefa de Negociado Asuntos Xerais - Fac. Bioloxía
Yolanda Faro Chamadoira

decanatobioloxía@uvigo.es

986811976
Xefa de Negociado Asuntos Xerais - Fac. Ciencias do Mar

Mª Amelia Coello Casado

decanatoccdomar@uvigo.es 986812552
Xefa de Negociado Asuntos Xerais - Fac.Química Ana Mosquera Nartallo

decanatoquimica@uvigo.es

986812696
       
ÁREA DE APOIO Á INVESTIGACIÓN E Á TRANSFERENCIA
CC. EXPERIMENTAIS
 

 


Xefa da Área María Jesús Montero Pérez

 area.aince@uvigo.es

986812306
Xefa de Negociado
Lucía O. González Treceño

 aince@uvigo.es

986812286
Xefa de Negociado

María Muñoz Belmonte

 aince@uvigo.es 986812286
Xefa de Negociado Ángeles Moure Estévez

aince@uvigo.es

986812286
       
AREA ECONÓMICA
CC. EXPERIMENTAIS
 

aefcv@uvigo.es

986812553
Xefa de área


 
Xefe de negociado


 
Xefe de negociado


 
       
CONSERXERÍA
CC. EXPERIMENTAIS

Paz Alonso Veloso

Ángeles García Calvo

Karina Gómez Troncoso

Raquel Rey Vilas

Antonio Rodríguez González

Alicia Rodríguez Rodríguez

cxccmb@uvigo.es

986812550

FAX: 986812556

       

SERVIZOS INFORMÁTICOS
CC. EXPERIMENTAIS

Carlos Román Lago carlos@uvigo.es 986818663
       
BIBLIOTECA
CC. EXPERIMENTAIS

Victoria Alonso Crespo

Celsa Fernández Rodríguez

Begoña Vieito Fernández

prescie@uvigo.es
986812658
986812659
       
       
REPROGRAFÍA
CC. EXPERIMENTAIS
    986812636
       
CAFETERÍA
CC. EXPERIMENTAIS
    986812559
       
       
SEGURIDADE CAMPUS     600969556