Actividades (Curso 2017-2018)

Nesta páxina iranse recollendo de forma actualizada aquelas actividades que teñen lugar na Facultade de Química para que a información se difunda entre os distintos membros da Facultade (alumnado, profesorado e persoal de administración e servizos).

 


TESIS DOCTORAL 19-12-2017


TESIS DOCTORAL 15-12-2017


TESIS DOCTORAL 12-12-2017


CONFERENCIA 09-11-2017


CONFERENCIAS 1 y 2-11-2017


CONFERENCIAS 21 y 22-09-2017


CONFERENCIA 04-09-2017