Facultade de Química - Campus universitario Lagoas, Marcosende

Benvidos á Facultade de Química da Universidade de Vigo

Os estudos para exercer a profesión de químico teñen ampla tradición na Universidade de Vigo. Dende os primeiros albores dos campus universitarios de Vigo e Ourense, hai mais de 30 anos, a docencia da Química tivo un papel relevante coa oferta do primeiro ciclo da Licenciatura. A reordenación do Sistema Universitario de Galicia nos anos 90 e o actual proceso de implantación do Espazo Europeo de Educación Superior (EEES) modificaron formalmente a oferta de titulacións, pero non o espírito pioneiro dos químicos na procura dun mellor servicio á sociedade.

Programación Académica completa - Curso 2015-2016

Programación Académica do curso 2015-2016 Programación Académica do curso 2015-2016 (3.1 MB)